Home Forums Wiki Doc Install Extras Screenshots Source Code Projects Blog Users Groups Register
Glx-Dock / Cairo-Dock Wiki Recurrents problems
The latest stable release is the *3.4.0* : How to install it here.
Note: We just switched from BZR to Git on Github! (only to host the code and your future pull requests)
Information : The version displayed on this page is not the latest available.
History View code

Glx-Dock / Cairo-Dock

Home

History

Support Us

Flattr this

Cairo-Dockon

Recurrents problems

Problemen
Onze F.A.Q
 • F.A.Q één vraag één antwoordCompositie
Een zwarte achtergrond ?
 • ATI-kaarten : probeer het zonder OpenGL (cairo-dock -c) => Drivers zijn niet goed !
 • Intel-kaarten : sommige werken met OpenGL (zie de volgende sectie) of probeer het zonder OpenGL (cairo-dock -c) => Sommige drivers zijn niet goed !
 • KDE4 : open Systeeminstellingen en daarna : Look & Feel --> Desktop --> Desktop Effects --> Enable Desktop Effects
 • Gnome zonder Compiz (alleen met Metacity) : open Configuratie-editor, open daarna apps / metacity / general en vink dan compositing-manager aan.
 • Meer details : Composite-managerOpenGL
 • Intel kaarten : Als u weet wat dit is (niet voor beginners), wijzig uw xorg.conf file (/etc/X11/xorg.conf), in Monitor sectie door
  Section "Monitor"
  Identifier "Configured Monitor"
  Option "AccelMethod" "UXA"
  EndSection
  UXA kan een oplossing zijn maar is niet erg stabiel... Maak daarom een backup van uw xorg.conf voor u dit doet ! Meer details op: http://www.glx-dock.org/bg_topic.php?t=2652&pos=20 of http://webupd8.blogspot.com/2009/05/graphic-video-drivers-ubuntu-repository.html.
  • Het schijnt dat Intel X3100 grafische kaarten op Ubuntu Jaunty (ALLEEN!) OpenGL ondersteunen. Zie 2 forumonderwerpen hier en hier.
  • => Cairo-Dock met OpenGL schijnt volledig ondersteund te worden (zonder aanpassingen) op Ubuntu Karmic (getest op 13 Aug 2009 met de laatste Intel drivers (2:2.8.0-0ubuntu2) en de laatste kernel (2.6.31-5-generic) op een Eeepc701, met extra visuele effecten geactiveerd en bleef toen vloeiend!)

 • Nvidia kaarten : Normaal werken deze goed met property-drivers.
  • Maar als u deze waarschuwing krijgt : "cannot find -lGL", voer dan deze opdracht in een terminal in
   cd /usr/lib/ && sudo ln -s libGL.so.1 libGL.so
  • Of als u dit krijgt
   NVIDIA: could not open the device file /dev/nvidiactl (Permission not allowed).
   NVIDIA: Direct rendering failed; attempting indirect rendering.
   . Dit komt misschien doordat de gebruiker geen lid is van de video groep. U kunt dit bestand /etc/group aanpassen met een teksteditor (gedit, nano, vim, kate, enz.):
   sudo nano /etc/group
   en uw gebruikersnaam toevoegen aan de videogroep :
   video:x:XX:USER
   (waar XX een vrij getal is (the last one + 1) en USER uw gebruikersnaam is.

 • ATI kaarten : Sorry maar nu al (2009 May), zijn ATI drivers heel slecht . Maar er zijn vele redenen om te hopen dat we op een dag een echte driver zullen hebben . Dus wacht af en gebruik Cairo-Dock zonder OpenGL. (cairo-dock -c)

 • U kunt Cairo-Dock ook gebruiken met Nepdoorzichtigheid in het systeemmenu in het configuratiepaneel van Cairo-Dock (of door een zwarte bureaubladachtergrond te gebruiken )(S)MPlayer
Als u problemen heeft met (S)MPlayer :
  • Probeer dan de video output op gl2 te zetten (in de instellingen van SMPlayer)
  • Of gebruik deze opdracht om (S)MPlayer te starten:
   export XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS=1
   smplayer &Others apps based on Qt4 like VirtualBox
It's the same problem that (S)MPlayer.
  • Create a file with the extention ".sh" (launch_virtualbox.sh for example)
  • Add these two lines :
   export XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS=1
   virtualbox
  • Change the right execution (Right clic on the file / Properties / Permissions / Execution => or directly :
   chmod +x launch_virtualbox.sh
  • Use this file to execute this app.Problem with installation / update ?
If you have something like this:
 • trying to overwrite `/usr/share/cairo-dock/default-indicator.png', which is also in package cairo-dock-data
  dpkg-deb: subprocess paste killed by signal (Broken pipe)
 • E: /var/cache/apt/archives/cairo-dock_2.0.0_all.deb: tentative de remplacement de « /usr/share/cairo-dock/icon-mouse.png », qui appartient aussi au paquet cairo-dock-data.


You have to do that :
sudo apt-get remove cairo-dock* --purge
sudo apt-get install cairo-dock cairo-dock-plug-ins
Problem to change/save your configuration ?
It's maybe a permission problem:
chmod u+rwx -R ~/.config/cairo-dock/
Problem with a gauge ?
If you have an output like this:
xterm -e ' wget "http://themes.glx-dock.org/gauges/turbo-night-fuel/turbo-night-fuel.tar.gz" -O "/tmp/cairo-dock-net-file.AfLFEO" -t 2 -T 5'

Just change gauges in your enabled plugins by those beginning with a capital (eg. turbo-night-fuel => Turbo-night-fuel).Problem with wifi applet ?

It's a problem of right acces to iwconfig command.
With root right (root = sudo for Ubuntu for example), do this commands in a terminal:
chmod u+x /sbin/iwconfig # or "chmod 755 /sbin/iwconfig" if it's doesn't work
ln -s /sbin/iwconfig /usr/bin/iwconfig
Problem when Cairo-Dock is launched automatically ?

If you have some bug when Cairo-Dock is launched automatically at startup and not when it's launched manually : Try to launch it with a delay.

In your session manager (help here), use this command :
sh -c "sleep 15 && cairo-dock -o"

Change any parameters according to your configuration (here we have 15 seconds and Cairo-Dock with OpenGL)A message at startup

Read it or go here for more help !


Glx-Dock / Cairo-Dock Wiki Recurrents problems Top

Online users :

Powered by ElementSpeak © 2007 Adrien Pilleboue, 2009-2013 Matthieu Baerts.
Dock based on CSS Dock Menu (Ndesign) with jQuery. Icons by zgegball
Cairo-Dock is a free software under GNU-GPL3 licence. First stable version created by Fabounet.
Many thanks to TuxFamily for the web Hosting and Mav for the domain name.